Samtal/konsultation

Ett eller några samtal kan vara alldeles tillräckligt för att komma vidare. Ibland räcker det med att ha ett bollplank att pröva sina tankar och sitt resonemang mot. Ibland behövs det mera handfasta och strukturerade samtal. Svaren på problemen finns oftast hos klienten men det är inte alltid lätt att höra dem eller våga lita på att det är de rätta. Då kan det kännas skönt att ha någon att prata med och som kan hjälpa att pröva olika synsätt och lösningar.