Hypnosterapi och Hypnoanalys

En god definition på hypnos lyder; ”Ett tillstånd av samtidig avslappning och koncentration med en ökad medvetenhet framkallad med suggestioner”.

Hypnosen i sig är ingen terapi utan används för att skapa ett sinnestillstånd i vilket klienten och terapeuten tillsammans arbetar för att nå önskat resultat.

Terapeuten använder sin röst för att hjälpa dig att försätta dig själv i hypnos och fastän det inte är så säkert att du känner dig ”hypnotiserad” ( vad nu det är? ) så kommer du att uppleva en känsla av mental och fysisk avslappning för vad gäller avslappning så är hypnos oslagbar!

Hypnosterapi är en metod där du i ett avslappnat tillstånd kommer i kontakt med de känslomässiga blockeringar som påverkar ditt dagliga liv och därmed kan finna lösningar på dessa.

Hypnosterapi eller suggestionsterapi är en effektiv metod för bl.a. viktminskning, rökning, oro och ångestproblematik, låg självkänsla, fobier osv. Du bestämmer tillsammans med terapeuten vad du vill jobba med. Hypnosterapi är också en utmärkt metod för att komma till djupare insikter om dig själv. Orsaken till att vi gör saker som inte är bra för oss har ofta sin rot i en känslomässig blockering och där vi utvecklade strategier som hjälpte oss då men som nu har blivit överflödiga och förmodligen mer eller mindre skadliga på olika sätt.

Hypnos, ett fullständigt normalt tillstånd, är högst behagligt och avslappnande och du behöver inte ha ett problem för att gå i hypnosterapi. Vi vill alla få en större förståelse för oss själva, om vår plats i livet och att utforska våra inre landskap kan göra stor skillnad. Har du ett problem finns det ingen anledning att du ska må dåligt av något inom dig men som är utanför din kontroll.

Hypnosterapi är en korttidsterapi och terapeuten respekterar naturligtvis tystnadsplikten och din rätt till anonymitet vilket betyder att det du anförtror din terapeut stannar hos denne.

 

Hypnoanalys

Hypnoanalys kan liknas vid psykoanalys under hypnos där terapeuten hjälper klienten att hitta roten till sitt problem. Hypnoanalysen lånar verktyg från psykoanalysen och fria associationer är främst det som används kring de tidiga och präglande barndomsåren. Det här är en djupgående och individuell terapi vilket gör att det inte går att på förhand säga hur exakt många besök som behövs.  Varje konsultation tar c:a 75 – 90 minuter. Hypnoanalys räknas som korttidsterapi och generellt kan man räkna med 5-12 gånger.

Problemområden som trauma, aggressioner, fobier, migrän, ångest, stress, ätstörningar, övervikt, sexuella störningar, rusmedelsberoende, depression, stress m.m. är områden som på något sätt kan associeras med emotionella eller psykiska krafter som är blockerade eller bortträngda och som tar sig uttryck i form av olika fysiska och emotionella störningar.

Hypnoanalys är också som metod kungsvägen till självinsikt och som hjälper dig att våga vara den du egentligen vill vara.

 En stor del av de emotionella problemen många kämpar med har mentala orsaker; hur vi tänker om oss själva, hur vi upplever världen. I vårt högteknologiska samhälle drivs takten upp allt snabbare och vi drivs att göra allting allt snabbare och det medför hjärnstress, utmattning och det kan leda till en känsla av meningslöshet och vilsenhet. Vi påverkas av vår omgivning men vi påverkas i lika hög grad av vår egen inre miljö dvs. våra tankar och vår uppfattning om saker och ting.
Vi präglas i barndomen och många problem härstammar från de tidiga åren; anknytningsproblem, mobbning, svåra familjeförhållanden m.m. De inre föreställningarna om oss själva som liksom stansades in under uppväxtåren följer med oss in i vuxenlivet och kan medföra problem i relationer, jobb, föräldrarollen. Med hypnoanalysens hjälp kan man i fria associationer och i dialog med terapeuten ( man kan prata under hypnos ) blottlägga och frigöra/omstrukturera problemet. Vi kan inte få det förgångna att försvinna men vi kan bli av med laddningen som förorsakar de nuvarande och pågående symtomen. Det handlar trots allt om att bli en helare människa och att alla pusselbitar ska finna sin plats – oberoende hur hemska eller fula en del bitar ser ut att vara.
För att komma till roten till problemet och sedan ta itu med det och verkligen göra upp med gamla program och föreställningar är hypnoanalys den absolut bästa metoden.