EMDR-terapi

När något oväntat händer ( olyckor, plötsligt dödsfall, överfall, naturkatastrofer mm ) kan det uppstå psykiska trauman som om de inte självläker med tiden, på sikt skapar PTSD eller posttraumatiskt stressyndrom.

Tecken på PTSD är bl.a. återkommande mardrömmar, överkänslighet, sömnlöshet, irritation, depression, ångest, känslomässig avstängning, missbruk av alkohol och mediciner/droger, koncentrationssvårigheter, vredesutbrott, flashbacks ( återkommande minnesbilder från det som har hänt och som aktiveras av något i nuet som t.ex. ljud, dofter, synintryck ) och andra svårigheter att orka med det dagliga livet. Händelsen kan ha skett för många år sedan och det är inte alltid självklart att man kopplar ihop det psykiska illamåendet i nuet med något som har hänt långt tillbaka i tiden.

EMDR eller “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” är en evidensbaserad psykoterapimetod som baserar sig på ögonrörelser och som kan hjälpa dig att hantera och minska besvären efter tidigare upplevelser och som stör ditt dagliga liv. Det har också visat sig att EMDR har varit verksamt vid svår ångest, panikstörning, sorg och andra livsupplevelser som medför starka/ överväldigande känslor.

Det är en effektiv metod med snabba resultat och bestående goda effekter.