Vad är hypnoterapi? Del 2 av 2

Hej och välkommen till andra delen av två i min lilla uppsats om hypnos och hypnoterapi. Jag hoppas att du fann det första inlägget intressant och att om du har haft fördomar om hypnos så har de blivit färre nu. Jag tänker gå in på hypnoterapi och hypnoanalys idag men först ska jag kort redogöra för vad som menas med suggestioner. Jag utgår även idag till största delen av innehållet från Jörgen Sundvalls kursmaterial – varför uppfinna hjulet en gång till? Jörgens text är i kursiv stil.

Vad är en suggestion?

Det finns många olika förklaringar om vad en suggestion är. En mycket viktig lag är dock att ta i beaktande:

När en idé börjar rota sig i det undermedvetna måste det få utlopp i handling eller tanke. En idé föder en ny idé. Kom ihåg att det undermedvetna lika slaviskt uppfyller en dålig idé som en bra – om den rotats.

Jag kan inte nog understryka detta påstående! Läs den högt för dig själv!

En suggestion är en idé som man helt okritiskt och positivt accepterar, vilket resulterar i att ens beteende styrs i den riktning idén indikerar. Det är ett försök att få en person att uppvisa ett beteende utan att beordra eller uppmana honom att göra det. För att man ska kunna ge sitt omedvetna jag suggestioner det kan acceptera måste vissa betingelser vara uppfyllda:

  1. Man måste ge själva idén intensiv uppmärksamhet.
  2. Den intensiva uppmärksamheten man ger idén måste förstärkas av känslan. Det         har ingen betydelse vilken känsla som används.
  3. Det får inte förekomma några motsuggestioner från psyket.

Den sistnämnda betingelsen innebär att om jag t.ex. vill sluta röka och får suggestioner om att jag är rökfri men mitt psyke säger att jag vill fortsätta att röka så hjälper inte de positiva suggestionerna om att jag är rökfri. Suggestionerna måste övertyga psyket om fördelarna med att vara rökfri om det ska lyckas – vilket det oftast gör.

Vi ska komma ihåg att den största kraften är vår föreställningsförmåga. Det är med våra föreställningar och fantasier vi skapar bilder om allt i våra liv. Föreställningsförmågan är en förutsättning för att hypnoterapi ska fungera. Jag har ännu inte mött någon som inte har föreställningsförmåga men det som kan stöta på problem är att vi tror att vi måste se i bilder för att hypnoterapi ska ha någon effekt men så är det inte. En del ser i bilder, andra bara ”anar” något eller förnimmer en känsla, en doft, ett ljud. Alla har vi vårt sätt att föreställa och uppleva. Men man kan säga så här att ju livligare föreställningsförmåga och fantasi man har desto lättare har man att också att uppleva suggestionerna. Har man hög suggestibilitet är man mera mottaglig för och lättpåverkad av suggestionerna och hypnoterapin får bra effekt.

Obs! Suggestion är inte manipulation! Det går inte att ge suggestioner som mottagaren inte accepterar. Enklare än så går det inte att förklara.

Varför är hypnoterapi en bra metod?

Det finns många fördelar med hypnos;

  • Minskar ångest
  • Höjer smärttröskeln
  • Frigör energi för healing
  • Gör det möjligt för klienten att vara aktiv i behandlingen
  • Ger klienten större kontroll över sin situation

Klienten får ett utmärkt tillfälle att utforska sitt inre landskap och hitta lösningarna på problemen som den brottas med. En bättre och sundare självbild utvecklas. En växande tilltro till den egna förmågan att lösa problem och till att våga vara den man vill vara skapas. En större tillit till livet och en mera förlåtande inställning till dig själv och andra sker också i.o.m. en ökad självkännedom.

Hypnoterapi är bra för den som vill ändra ett negativt och nedbrytande beteende som t.ex. rökning, överdrivet ätande, nagelbitning, olika fobier, sömnstörningar, rädslor, prestationsångest mm. Många av våra dåliga vanor är präglingar från uppväxten och kan kännas som en del av vår identitet men så är det inte. Vi föds inte som rökare, nagelbitare eller överviktiga – vi präglas och formas av olika orsaker till att bli det.

Hypnoterapeuten suggererar fram positiva bilder och budskap i syfte att ersätta en dålig vana med en bra vana. Under ett avslappnat tillstånd är intellektet inte lika aktivt vilket ger utrymme för att lyssna på det undermedvetna – där alla erfarenheter och minnen lagras och som är kopplade till en viss känsla. Under ett avslappnat tillstånd får de positiva bilderna större chans att präglas in och som sedan aktiveras i handling.

Det kan räcka med några sessioner men det löns att lyssna på inspelningarna som de flesta terapeuter med klientens lov gör i s
amband med sessionerna. Jag brukar skicka inspelningarna i filformat till klienten att ladda ner och lyssna på hemma.

Hypnoanalys

Något finns inom mig men utanför min kontroll. Många klienter känner igen sig i denna beskrivning. Det finns någonting som är i vägen, som är laddat med energi och som kan komma till uttryck som aggression, depression, ångest, hetsätning, sexuella problem, beroendeproblematik mm men de kan inte sätta fingret på vad det är. Dessa symptom är ofta ett uttryck för låsta och /eller bortträngda känslor kopplade till negativa erfarenheter i yngre år. Det finns alltid en orsak till klientens symptom men orsaken är ofta bortträngd och ”glömd”. Som vi vet så är det under barndomen som mönstret för den vuxnes handlande skapas. Många barn far illa av olika orsaker och ofta är föräldrarna också skadade sedan barnsben, de negativa mönstren präglar barnen som i sin tur för över det på sina kommande barn. Man brukar ju tala om ”familjeförbannelser” och så länge problemet inte medvetandegörs är det svårt att göra något åt det.

Under hypnoanalys får klienten hjälp med att blottlägga och frigöra trauman, bortträngda upplevelser och känslor. Hypnoanalys öppnar upp för att upptäcka sig själv, att bli självmedveten och att tillfriskna. Detta sker gradvis tillsammans med människor klienten känner sig trygg med och som kan stödja. Processen i tillfrisknandet innebär att klienten möter det inre barnet, frigör känslomässig smärta och omskapar smärtan och de händelser som en gång orsakade den. När klienten är engagerad och aktivt deltar i denna process leder det till en känsla av mera kreativitet, livlighet, glädje och en helhetskänsla. En känsla av välbefinnande och autonomi infinner sig successivt. Så även om klienten har växt upp i en dysfunktionell familj kan hon tillfriskna och bli en helare och friare individ som lever på sina villkor och inte på det förflutna eller på familjens ”sanningar”.

Det är ändå viktigt att komma ihåg att inga erfarenheter eller minnen raderas ut i hypnoanalys. Klienten ser nu på erfarenheterna med en vuxens ögon, det inre barnets inflytande av smärta och bristande tillit blir allt svagare tills det mer eller mindre försvinner då klienten inser att hon är vuxen och kan ta ansvar för sina känslor och handlingar. Som vuxen kan hon välja, vilket ett barn inte kan på samma sätt. Jag brukar säga att det inre barnet får äntligen slappna av och gå ut i den inre trädgården och leka för nu har klienten tagit ansvar över sitt liv på ett vuxet sätt.

Ja, det var allt om hypnos och hypnoterapi så här långt. Jag hoppas att jag har lyckats slå hål på en och annan fördom om hypnos. Hypnoterapi är en mycket effektiv metod att komma till rätta med problem, den kräver inte lika många sessioner som många andra terapiformer tenderar att göra och den kanske bästa belöningen är en bättre självkänsla och en djupare självkännedom.

Om du funderar över det jag har skrivit så kommentera eller fråga. Du kan också skicka e-post till info@carinaengstrom.com

Fridens liljor!

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s